Welcome Guest 
 
  Login  
 
  Global League  
 
  Forecaster  
  Fixtures & Results  
  Betting Tips/Stats  
 
  Comp Rules  
  FAQ's  
 
 
 
CCCU 2018
Page 1
Posn Player Information Points
    CS CR KO Total
(-)  1
Jeni H
CCCU 2018
30 17 33 80
(+4)  2
Steve Mattingley
CCCU 2018
12 21 36 69
(-1)  3
Greg P
CCCU 2018
18 22 28 68
(-1)  4
LAURENCE MIDDLEBURGH
CCCU 2018
27 16 24 67
(-1)  5
Matt Bax
CCCU 2018
21 18 27 66
(-1)  6
John Ships
CCCU 2018
15 25 26 66
(+3)  7
Maximus
CCCU 2018
12 20 34 66
(-1)  8
Paulino
CCCU 2018
21 20 21 62
(-1)  9
Mr V
CCCU 2018
21 15 26 62
(-1)  10
Jo Burns
CCCU 2018
15 23 24 62
(-)  11
THERAMMAS
CCCU 2018
15 23 22 60
(-)  12
Vince Peilow
CCCU 2018
15 17 28 60
(-)  13
Manju
CCCU 2018
18 18 23 59
(-)  14
Chris Watson
CCCU 2018
12 16 31 59
(-)  15
touchwood
CCCU 2018
15 22 21 58
(-)  16
Sharon
CCCU 2018
12 22 24 58
(-)  17
Maxwell
CCCU 2018
12 22 22 56
(-)  18
Ian r
CCCU 2018
12 20 24 56
(-)  19
Gemma C
CCCU 2018
3 26 27 56
(-)  20
The Real Mrs. Browne's Boys
CCCU 2018
3 22 27 52
(-)  21
Robin
CCCU 2018
9 21 21 51
(-)  22
Patrish
CCCU 2018
18 17 15 50
(-)  23
WHL champions
CCCU 2018
15 16 19 50
(-)  24
sarah86
CCCU 2018
9 22 19 50
(-)  25
Sabina
CCCU 2018
9 14 24 47
(-)  26
howland
CCCU 2018
6 18 20 44
(-)  27
Longshots
CCCU 2018
9 16 18 43
(-)  28
Debbie
CCCU 2018
12 7 9 28
(-)  29
Cry n Bluff * KO GP
CCCU 2018
0 0 0 0
(-)  30
Maria * KO GP
CCCU 2018
0 0 0 0
Page: 1 Go To Page (1 - 1)

Search For Display Name  
* = Entry into league not authorised by league administrator
GP = Group Predictions not complete
KO = KO Predictions not complete
** = Achieved Bonus Score
    ©Pete&Georgina Salsbury 2018